Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Skolotāji

Mairolds Blūms - skolas  direktors, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Gita Petrovica - 9.klases audzinātāja, sociālo zinību, vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Agnita Vaitkus - 1.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības skolotāja
Lāsma  Jūrmale - direktora vietniece izglītības jomā, 2.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības skolotāja
Liene  Bērziņa - angļu valodas skolotāja, 4. klases audzinātāja
Ligita Norenberga - informātikas skolotāja
Maija  Pētersone - mūzikas, interešu izglītības skolotāja
Inga Roģe - 6.klases audzinātāja, sporta, interešu izglītības un bioloģijas skolotāja
Kristīne  Rozentāle - 3.klases audzinātāja, sākumskolas un dabaszinību skolotāja
Gunta Rūtenberga - krievu valodas skolotāja
Maira Skabule - 5.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības, ģeogrāfijas skolotāja
Jānis Zorģis - matemātikas skolotājs
Vita Valdmane - 7.,8.klašu audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Irita Dobele - ķīmijas skolotāja
Juris Zauers - fizikas skolotājs
Dzintra Adrina Priedola - matemātikas skolotāja

Skolotaji 19 20

Darbinieki

Aļģimants Andriekus - saimniecības vadītājs
Vīgrieze Ruta - lietvede
Normunds Zeniņš - Informācijas tīkla pārzinis
Liene Druskina - pavāre
Anita Trenmore - pavāra palīgs
Jānis Trenmors - remontstrādnieks
Indra Daiļidjonoka - apkopēja
Inta Dunaiska - apkopēja

 Darbinieki 19 20

 

Atbalsta personāls

Rebeka Skuja - skolotāja logopēde

AP_2014 - 3

Gunta Freimane - ārsta palīgsa 

Gunta
Gunta

 

 

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833