Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

PuMPuRS KURSI SKOLOTĀJIEM

   Otro semestri Dzērves pamatskolas skolotāji uzsāka ar kopējām mācībām.  Divas piektdienu pēcpusdienas (vakarus) – 30.01. un 07.02. -  pēc mācību stundām skolotāji kursu vadītāja Agņa Timermaņa vadībā apguva 16 h kursu programmu, kas Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta “PuMPuRS” ietvaros tika finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un tos nodrošina Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae" sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils”.
   Kursu mērķis - veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:
   - pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;
   - konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;
   - izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;
   - īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;
   - sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības       īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);
   - attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/pašaudzināšanai un sadarbībai         PMP risku mazināšanai.
   - integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.
   Apgūstot kursu tēmas, skolotājiem bija iespēja izvērtēt savu un savas skolas darbu – stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, dalīties savstarpējā pieredzē, kā arī gūt jaunas idejas gan darbā ar audzināmo klasi, gan konkrētā mācību priekšmeta mācīšanā.

-= galerija =-

IZAICINA 2.KLASE!

   Otrā semestra sākumā 2.klase kopā ar savu audzinātāju Agnitu izaicināja visus uz vairākām aktivitātēm.
   Pirmais izaicinājums veltīts Baltās Metāla Žurkas gadam, kurš šogad, saskaņā ar ķīniešu kalendāru,  nomainīja Dzeltenās Cūkas gadu. Ikviens tika aicināts ieskatīties savās rotaļlietu kastēs, suvenīru plauktos utt., lai atrastu kādu interesantu eksponātu “Peļu izstādei”.
   Nākamais izaicinājums aicināja iepazīt latviskās tradīcijas, atzīmējot Sveču dienu. Sākumskolas skolēni tika aicināti piedalīties vairākās darbnīcās. Skolotājas Agnitas vadītajā darbnīcā skolēni uzzināja gan par pirmajiem gaismekļiem, kuri sadzīvē tika izmantoti laikā, kad par elektrību katrā mājā varēja tikai sapņot, gan par Sveču dienas tradīcijām. Kopā ar skolotāju Maiju tika izdziedātas sveču dziesmas un veidotas sveču piramīdas. Skolotāja Kristīne pārbaudīja klašu sadarbības prasmes un zināšanas par Sveču dienu, komandām dodot aizpildīt krustvārdu mīklas un salikt sveču puzles. Savukārt kopā ar skolotājām Antru un Mairu katram bija iespēja izliet savu Sveču dienas sveci.
   Februārī tiek atzīmēta arī Valentīndiena – mīlestības un draudzības svētki, tādēļ trešais 2.klases izaicinājums skolasbiedriem – 14.februārī savos tērpos iekļaut sarkano krāsu, visai klasei kopā nofotografēties un foto nosūtīt 2.klases audzinātājai. Šajā izaicinājumā aktīvākie bija 3. un 8.klases skolēni. Balviņu par radošumu saņēma arī 3.klase.
   Paldies 2.klasei un skolotājai Agnitai!

-= galerija =-

SKOLAS SOMĀ TEĀTRA IZRĀDES

   Katru semestri skolēniem ir iespēja apmeklēt vismaz vienu kultūras pasākumu programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros. 2019./2020.mācību gada otrajā semestrī 1.-6.klašu skolēni devās uz Liepājas teātri.
   30.janvārī 2.-6.klašu skolēni apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Polianna”. (režisors Dž.Dž.Džilindžers) Izrāde ir stāsts par vienpadsmit gadus vecu meiteni, kura arī sarežģītās situācijās prot atrast, par ko priecāties. Savu prieka spēli viņa centās iemācīt katram, ar kuru satikās. Izrāde uzrunāja gan bērnus, gan pieaugušos, jo prieks un mīlestība nevienu neatstāj vienaldzīgu.  Aizejot no izrādes katrs varēja paņemt līdzi Poliannas optimismu un aizrautību.
   Savukārt 12.februārī 1.klases skolēni apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Brāļu Grimmu pasaku zina ikviens. Režisors Dž.Dž.Džilindžers kopā ar aktieriem centies to parādīt  mūsdienīgā izpildījumā, taču nezaudējot pamatdomu par cilvēka dvēseles tīrības un skaistuma nozīmi. Izrāde asprātīga, muzikāla. Pirmklasnieki ar aizrautību sekoja līdzi pasakas notikumiem, salīdzinot ar pirms tam mācību stundās lasīto pasaku grāmatā.

SKOLAS SOMĀ – EKSKURSIJA RITMA UN SKAŅU PASAULĒ

   Dzērves pamatskolas 4.-6.klašu skolēni 1.semestrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros izbaudīja aizraujošu un interesantu piedzīvojumu Nila Īles studijas piedvātajā ekskursijā skaņu un ritma pasaulē.
   Pusotru stundu garā nodarbībā skolēni guva jaunas iemaņas ritma psaulē, iepazīstot un izmēģinot dažādu tautu mūzikas insgtrumentus – perkusijas, kā arī kopā ar atraktīvajiem un aizrautīgajiem nodarbības vadītājiem –Mun Nilu Īlēm veidojot kopīgas muzikālas kompozīcijas.
   Iepazīstot dažādo instrumentu skanējumu, garlaicīgi nekļuva nevienam. Nodarbības laikā skolēni uzzināja, ka perkusijas ir mūzikas instruments, kas rada skaņu piesitot pie tā, pakratot, berzējot vai jebkādi citādāk izraisot vibrācijas. Perkusijas sevī ietver arī netradicionāla veida instrumentus kā piemēram  balsi, ķermeni, dabā iegūtus materiālus – riekstus , izkaltētus ķirbjus, kokus, akmeņus, ūdeni, zirga pakavus utt. Nila Īles Mūzikas studijā uzkrāta liela mūzikas instrumentu (perkusiju) kolekcija, kas ar savu daudzveidību spēj ieinteresēt ik vienu, kurš tur ierodas. Par to pārliecinājās arī mūsu skolas skolēni.
   Muzikālās un radošās spējas dzīvo katrā no mums, atliek tikai uzdrošināties tās atklāt. Šī ekskursija bija laba iespēja uzdrošināties, pilnveidot savu ieklausīšanās prasmi un spēju sastrādāties komandā, ritma izjūtu, radošo fantāziju un daudz citu prasmju.
   Dienas otrajā daļā izmantojām iespēju apmeklēt izglītojošo interaktīvo izstādi “Jūras dzelmju noslēpumi”. Izstāde “Jūras dzelmju noslēpumi” iepazīstināja apmeklētājus ar interesantiem Baltijas jūras dzelmē mitušiem zemūdens iemītniekiem, augiem, nogulumiežiem, koraļļiem un jūras dzelmes veidošanās gaitu dažādos vēsturiskajos periodos vairāk nekā 600 miljonu gadu ilgā periodā. Izstādē parādīts, kā šo daudzo gadu laikā notikusi Latvijas un Igaunijas teritorijas pārvietošanās, kā mainījies klimats - par dažādām jūrām, kas apskalojušas Baltiju un tās teritoriju, piemēram, pirmatnējo jūru, tropisko jūru, auksto jūru. Izstādē bija eksponētas arī koraļļu, gliemežvāku, traheofītu u.c. jūras radību fosilijas no Igaunijas Dabas muzeju kolekcijas. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja iepazīties gan ar vēsturisko informācija par jūras dzelmes veidošanos, gan arī noderīga informācija par Baltijā esošajām bākām, jūrā nogrimušām bagātībām, kā arī par cilvēku radītiem izaicinājumiem jūras iemītniekiem. Aizraujoša skolēniem šķita virtuālās realitātes filma par Baltijas jūras veidošanos 600 miljonu gadu garumā.
   Katrā ekskursijā cenšamies iekļaut kādu aktīvās atpūtas objektu. Šoreiz tas bija “SkyPark Latvija” batutu centrs.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833