Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Pārgājienā iepazīst savu pagastu

   Izmantojot iespēju kādu no pēdējām siltajām rudens dienām pavadīt svaigā gaisā, Dzērves pamatskolas  5.-9. klases skolēni devās pārgājienā  uz Cīravas pagasta nozīmīgākajām kultūrvēsturiskajām vietām.
   5., 6. un  7. klases  audzēkņu maršruts bija saistīts ar mūsu skolas vēsturi, viņi apmeklēja Mācītājmuižas kapus, kur sakopa skolas dibinātāja, Cīravas draudzes mācītāja Kristofa Voltēra (1773-1858) un pirmā skolotāja Andreja Bergmaņa( 1810-1869) atdusas vietas. Pa ceļam viņi piestāja pie  pirmās speciāli skolas vajadzībām celtās ēkas ar skaistu nosaukumu “Rožlejas”, kur no 1869. līdz 1921. gadam mācījās cīravnieku bērni. Jaunieši redzēja, cik lielas izmaiņas pēdējos gados piedzīvojusi bijusī Cīravas mācītāja māja ( jaunais nosaukums – “Mācītāja ferma”) un kā uzlabojušies sadzīves apstākļi šeit dzīvojošām ģimenēm. Tas bijis iespējams, pateicoties Vācijas mācītāja superintendanta Klaus Looft finansiālajam atbalstam.
   9. klases skolēni  devās uz Cīravas akmens krāvumiem. Par šī vides objekta rašanos ir dažādas versijas. Vairāki  pētnieki uzskata,  kā šī vieta esot viena  no enerģētiski spēcīgākajām  Latvijā. Savukārt vēsturnieki domā,  ka akmens krāvums ir veidojies lauksaimnieciskās darbības rezultātā, kad mūsu senči iekopuši savus laukus un no tiem nolasījuši akmeņus, tos pabīdot gar lauka malām. Devītklasnieki bija izvēlējušies  veikt visgarāko maršrutu,  viņi tajā iekļāva arī Dunalkas pagasta centra un parka apskati.
   8. klases skolēni secināja, ka viņi savam  pārgājienam varētu dot nosaukumu “Zudusī Cīrava”.  Jaunieši apskatīja bijušās putnu fabrikas teritoriju, uzzināja, ka lielās, krūmiem aizaugušās bedres vietā stadionā kādreiz bijis peldbaseins un ka Cīravas arodvidusskolā kādreiz mācījās tik daudz audzēkņu, ka bija nepieciešamas divas kopmītņu ēkas, no kurām viena tagad diemžēl stāv tukša. Astotklasnieki iegriezās arī Cīravas lidlaukā, kur, kaut arī ne tik bieži kā agrāk, lidojumi vēl notiek.
   Pārrunājot redzēto, skolēni secināja, ka vairākās Cīravas vietās viņi pārgājiena laikā bija nokļuvuši pirmoreiz, uzzināts daudz jauna par savu pagastu.

-= galerija =-

SKOLĒNI IEPAZĪST PROFESIJAS – LEĻĻU TEĀTRA AKTIERIS, KANISTERAPEITS

   No 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisinās Karjeras nedēļa, kuras šī gada tēma  - “Nākotnes profesijas”, bet sauklis – “Ielogojies nākotnē!”.
   Dzērves pamatskolas skolēniem tiek piedāvāti vairāki pasākumi gan Karjeras nedēļas ietvaros, gan skolēnu rudens brīvlaikā.
   Pirmdien, 14.oktobrī, Dzērves pamatskolas skolēniem, bija iespēja iepazīties ar leļļu teātra un kanisterapeita profesijām. Leļļu teātra aktieris un kanisterapeits Ingars Gudermanis pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar leļļu teātra darba specifiku, padaloties arī dažos aktiera noslēpumos, kā arī palīdzēja saprast, ko nozīmē svešvārds “kanisterapeits”. Skolēni uzzināja, ka kanisterapija ir īpaša terapija ar apmācītiem suņiem, kas palīdz gan fizisku, gan psiholoģisku problēmu ārstēšanā. Nevienu neatstāja vienaldzīgu Ingara labākais draugs un darbabiedrs – sunītis Alfijs, kurš kopā ar savu saimnieku nokārtojis vairākus eksāmenus, lai kļūtu par suni – terapeitu. Viņa īpašās prasmes bija iespēja izbaudīt katram pasākuma dalībniekam.
   Otrdien, 15.oktobrī, uz Aizputes vidusskolu devās 9.klases skolēni, lai piedalītos pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC”. Te skolēni uzzināja par prasībām, tendencēm un nepieciešamajiem talantiem nākotnes darba tirgū.
   Abi minētie pasākumi tika finansēti no ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

-= galerija =-

SVĒTKI SKOLOTĀJIEM

   Kopš 1966.gada 5.oktobrī tiek atzīmēta Pasaules skolotāju diena. Latvijā Skolotāju dienu svinam oktobra pirmajā svētdienā. Latvijas skolās šie svētki visbiežāk tiek svinēti piektdienā pirms Skolotāju dienas.
   Dzērves skolā šos svētkus ik gadu organizē 9.klases skolēni. Šogad katrs skolotājs saņēma īpaši sagatavotus apsveikumus – ziedus, uz kuru ziedlapām izlasāmas, pēc skolēnu domām, katra skolotāja raksturīgākās īpašības, kā arī 9.klases audzinātājas Lienes sagādātās īpašās Skolotāju dienas medaļas (paldies arī L.Pavlovičai!).
   Svētku dienā priecājāmies ciemos sagaidīt arī pagasta pārvaldes vadītāju Arti Čanderu. Viņa atvestais svētku kliņģeris šoreiz skolotājiem bija jānopelna, izpildot Karlsona (S.Matvijčukas) un Brālīša (S.Brašas) sagatavotos uzdevumus.
   Dienas noslēgumā devāmies uz Kazdangu, kur notika svētku pasākums Aizputes novada pedagogiem. Ik gadu šajā pasākumā paldies par paveikto tiek teikts skolotājiem, skolu tehniskajam personālam. Aizputes novada domes Pateicību saņēma arī mūsu skolas  skolotājas Agnita Vaitkus, Gita Petrovica un remontstrādnieks Jānis Trenmors.
   Paldies 9.klasei un audzinātājai Lienei Bērziņai par skaistajiem svētkiem! Paldies skolēniem par ziediem un mīļajiem apsveikumiem! Paldies pagasta pārvaldei par svētku kliņģeri!

-= galerija =-

SKOLOTĀJI APGŪST PRASMES KOMPETENČU IZGLĪTĪBĀ

   Septembra beigās vairāki Dzērves pamatskolas skolotāji piedalījās STEM jomas mācību priekšmetu skolotāji piedalījās Latvijas valsts mežu rīkotos tālākizglītības kursos, apgūstot starpdisciplināru tematu 8.un 9.klašu skolēniem “Pētījums mežā”, kas izstrādāts projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ekspertiem.
   LR Izglītības ministrija tematu “Pētījums mežā” jau izcēlusi kā vienu no veiksmīgākajiem starpdisciplināras mācību prakses piemēriem izglītības reformas kontekstā. Temata ietvaros skolēni var autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām. Temats veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija, kura laikā nepieciešams noteikt un salīdzināt divos blakus esošos meža nogabalos augošās koksnes krājas apjomus, analizēt to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmums par turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu. Skolēniem, iejūtoties mežziņa lomā un risinot uzdevumus, nepieciešams, izmantot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas, ķīmijas un tehnoloģiju priekšmetu zināšanās un prasmes.
   Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833