Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Skolēni domā par profesijas izvēli

   ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāšu plāna ietvaros Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu meitenes viesojās “Liepājas Modes un Mākslas Studijā”, savukārt zēni apmeklēja Liepājas Valsts tehnikumu, lai uzzinātu, kādas profesijas tur iepējams apgūt.
   “Liepājas Modes un mākslas Studijā”  meitenēm bija iespēja iepazīt vizāžista profesiju, uzzināt svarīgāko par sejas ādas kopšanu, apgūt iemaņas grima uzklāšanā. Nodarbības sākumā meitenes noskatījās prezentāciju par sejas ādas kopšanas līdzekļiem, to izvēli atbilstoši vecumam, par ikdienas un svētku grima atšķirīgajām niansēm meitām un viņu mammām. Aizraujoša bija meistarklase ikdienas grima uzlikšanā, kad visas teorētiski uzzinātās lietas meitenes varēja apgūt praktiski.
   Zēni Liepājas Valsts tehnikumā apmeklēja mācību kabinetus un darbnīcas, kur zināšanas apgūst topošie kokapstrādes iekārtu operatori, apdares darbu tehniķi, autoelektriķi, automehāniķi, mehatronisko sistēmu tehniķi, lokmetinātāji un elektrotehniķi. Jaunieši uzzināja par iespējām  šajā mācību iestādē kvalitatīvi apgūt dažādas profesijas, kā arī interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiki ārpusstundu nodarbībās. Dzērves pamatskolas puiši ar prieku izmantoja piedāvājumu aktīvi atpūsties skolas labiekārtotajā stadionā.
   Lai skolēni uzzinātu par darba iespējām nākotnē Liepājā,  dienas otrajā pusē viņi devās izbraukumā pa pilsētu, ekskursiju vadīja Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Mārketinga un investīciju daļas projektu vadītājs Gatis Ginters.  Viņš ne tikai pastāstīja par daudziem jauniem uzņēmumiem, kas pilsētā  pēdējos gados sākuši darbu, bet arī uzsvēra to, cik nozīmīgi šobrīd skolā pievērst uzmanību matemātikas, fizikas un angļu valodas apguvei, lai nākotnē varētu kļūt par konkurētspējīgiem speciālistiem. Jauniešiem ļoti patika ostas un Liepājas Lidostas apskate.
   Mājupceļā Dzērves pamatskolas audzēkņi Šķēdes jūrmalā apskatīja memoriālu, kas veltīts Otrā pasaules kara laikā nogalināto vairāk nekā 3000 Liepājas ebreju piemiņai. Te redzētais sasaucās ar vēstures stundās apgūto un filmā “Tēvs Nakts” līdzpārdzīvoto.

-= galerija =-

MĀCĀMIES PAR DROŠĪBU

   21.novembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas 1.daļas Aizputes posteņa komandieris Juris Plamše viesojās Dzērves pamatskolā, lai sākumskolas klašu skolēniem pastāstītu par drošības noteikumiem, kas jāievēro dažādās ekstremālās situācijās.
   Skolēni papildināja savas zināšanas par tēmu “Kā pareizi rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījumiem”, pārrunāja rīcību ugunsgrēka gadījumā, kā arī uzzināja, kādēļ svarīgi, lai iedzīvotāji savās dzīvesvietās izvietotu dūmu detektorus.
   Nodarbības noslēgumā J.Plamše lūdza atbildēt skolēnus uz jautājumiem, kas bija sagatavoti, lai pārbaudītu, vai nodarbības dalībnieki uzmanīgi ieklausījušies stāstījumā. Prieks, ka atrast pareizās atbildes skolēniem nesagādāja grūtības!

-= galerija =-

NACIONĀLĀ VESELĪBU VEICINOŠO SKOLU TĪKLA KOORDINATORU SEMINĀRS

   15.11. Rīgā notika Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla Veselību veicinošo skolu koordinatoru seminārs. Dalībnieki tika iepazīstināti ar Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla un Slimību profilakses un kontroles centra aktualitātēm aktualitātēm 2019. gadā.
   Veselības paradumu pētījuma un PVO Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma rezultāti liecina, ka skolas vecuma bērnu un jauniešu veselības paradumi Latvijā, salīdzinot ar citām pasaules valstīm, nav iepriecinoši. Pētījuma rezultāti liecina, ka nedaudz samazinājies saldumu patēriņš, taču augļu un dārzeņu patēriņš skolēnu Latvijas skolēnu vidū ir minimāls. Mazkustīgais dzīvesveids veicinājis muguras sāpju izplatību, kas pēdējo gadu laikā Latvijā palielinājusies 3 reizes. Pie datoriem, telefoniem un planšetēm pavadītais laiks ir kritiski augsts – tas ir vairāk kā 4 stundas dienā!! 10 – 15% bērnu ir atkarīgi no mediju lietošanas, kļūst strīdīgi, neapmierināti utt. Dramatiski pieaudzis to skolēnu īpatsvars, kuri  cietuši no klasesbiedru un skolasbiedru ņirgāšanās, kā arī to skolēnu skaits, kuri ņirgājas par saviem klasesbiedriem, skolasbiedriem.
   Ar labās prakses piemēriem dalījās Daugavpils 12. vidusskolas, Dzērves pamatskolas un Salacgrīvas vidusskolas pārstāvji. Daugavpils 12.vidusskola dalījās pieredzē par Garīgās veselības dienas organizēšanu skolā. Salacgrīvas vidusskolas vecāku pārstāve pastāstīja par “Ūdens dienas” organizēšanu skolā un veselības paradumu, kas saistās ar ūdens lietošanu, veicināšanas aktivitātēm, savukārt mūsu skolas skolotājai L.Jūrmalei tika lūgts sagatavot prezentāciju par aktualitātēm Dzērves pamatskolā, īpaši izceļot “Āboļošanas”, Pavasara talkas un pasākuma “Dižkokiem pa pēdām” aktivitātes pagājušā gada pavasarī, kā arī skolēnu iesaisti aktivitāšu laukumiņu izveidē skolas gaitenī un 3.klases priekštelpā.
   Daudz jaunu ideju darbam savās skolās semināra dalībnieki guva iepazīstot dažādu valstu pieredzi veselību veicināšanas jomā.
   Dienas noslēgumā ar interesantu pieredzi un padomiem par bērnu, jauniešu uzrunāšanu un motivēšanu pozitīvām izmaiņām veselības paradumos dalījās Ints Balodis.
   Šī semināra laikā gūtās idejas veselību veicinošo aktivitāšu jomā jau rosās prātā, atliek tikai tās īstenot dzīvē. Cerams, ka tas izdosies!

SVĒTKI ZIEMEĻVALSTĪS

   Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru.Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru.Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 22. reizi, Latvijā  - 21. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās, skolās un citviet notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.
   Rīta lasīšanas stunda kopā ar Cīravas pagasta bibliotekārēm Dzērves pamatskolā jau kļuvusi par tradīciju. Sākumskolas skolēni rīta agrumā ir devušies uz bibliotēku, lai lasītu kādu no projektā piedāvātajām grāmatām. Nu jau otro gadu Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas lasīšanas rītā bibliotekāres priecājamies uzņemt ciemos skolā.
   2019.gada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas tēma “SVĒTKI ZIEMEĻVALSTĪS”. Lasīšanas dienā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.  Šogad jaunāko klašu bērniem kopīgai lasīšanai tika piedāvāts Astrīdas Lindgrēnes “Grāmatas par Pepiju Garzeķi” fragments “Pepijas dzimšanas diena”. Dzērves skolas skolēniem to priekšā lasīj Cīravas pagasta bibliotekāre Anita. Tā kā Pepijai patika darīt dažādas ačgārnības, tad lasīšanas stundas noslēgumā arī mums visiem nācās piedalīties pavisam ačgārnā atrakcijā, kas dalībniekiem sagādāja lielu jautrību.
   Paldies Cīravas pagasta bibliotekārēm par sadarbību!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833