Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

JAUNĀKO KLAŠU SKOLĒNI SVIN SVĒTKUS DZEJAI

   Dzejas dienu tradīciju Latvijas Rakstnieku savienība aizsāka pirms 54 gadiem, atzīmējot Raiņa 100.dzimšanas dienu. Arī Dzērves  pamatskolā ik gadu septembrī svinam svētkus dzejai.
   Šogad Cīravas pagasta bibliotēka izsludināja Dzejas dienu akciju “Tur kaut kam ir jābūt!” Katram sākumskolas klašu skolēnam tika dota iespēja no lielās dzejoļu pārsteiguma kastes izvilkt savu īpašo dzejoli. Pēc tā izlasīšanas katram bija jāizlemj – iemācīties dzejoli no galvas vai skaisti nolasīt, izveidot zīmējumu vai kā citādi prezentēt. Ceturtajai klasei tika dots īpašs uzdevums – izveidot bikibuku.  Bikibuks ir maza bilžu grāmatiņa, kas veltīta vienam dzejolim.
   Septembra pēdējā nedēļā skolā ciemojās Cīravas pagasta bibliotekāres, lai iepazītos ar sagatavotajiem mājas darbiem. Viņas un visus pasākuma dalībniekus iepriecināja tie, kuri bija īpaši gatavojušies šim pasākumam, padomājot, kā interesantāk ar savu dzejoli iepazīstināt skolasbiedrus – bija gan skaisti zīmējumi, gan muzikāls priekšnesums 2.klases izpildījumā. Īpašu uzslavu pelnījuši pirmklasnieki, kuri pirmo reizi uzstājās savu skolas biedru priekšā un visi bija iemācījušies dzejoļus no galvas skaisti norunāt. Savukārt 4.klases skolēnu sagatavotie “Bikibuki” apskatāmi un izlasāmi Cīravas pagasta bibliotēkā.
   Nu jau vairākus gadus Dzejas dienu noslēgumā par tradīciju kļuvusi ikgadējā “iestāšanās” projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bibliotekāru Anitas un Maijas aicinājumam atsaucās visi 1.-4.klašu skolēni un audzinātājas. Vairāki jau pirmās projekta grāmatas izlasījuši. Katram jāizlasa 6 grāmatas, kuras jānovērtē, līdz janvāra beigām aizpildot elektronisko anketu.

-= galerija =-

DABASZINĪBU KONKURSS “ĀBOLS”

   2. oktobrī mūsu skolas skolēni Ance Balode, Dārta Jansone, Kristers Ķipsts, Elīza Stulpe, Jana Kļava un Matīss Baumanis piedalījās Aizputes novadaskolu dabaszinību konkursā “Ābols”.
   Šogad konkursa uzdevumi tika veidoti ievērojot kompetenču izglītības principus – savīti dažādi praktiski un teorētiski uzdevumi, kas prasīja gan atjautību, gan zināšanas,  gan praktiskās dzīves iemaņas. Piemēram, nomizot ābolu, lai izveidotos pēc iespējas garāka miza, izspiest ābola sulu, pazīt ābeļu šķirnes, slimības un vēl citi uzdevumi.
   Mūsu skolēni konkursā sevi parādīja no vislabākās puses, jutās brīvi, darbojās aktīvi un pārliecinoši. Matīss konkursā piedalās jau trešo gadu, Jana otro. Abi pieredzējušie konkursanti novēlēja jaunākajiem kolēģiem noturēt mūsu skolas labo vārdu arī turpmāk, jo Dzērves pamatskolas skolēni ieguva 1. vietu jau trešo gadu pēc kārtas! Lielu paldies sakām skolotājai Lienei par palīdzību mājasdarba sagatavošanā, skolotājai Ingai par teorētisko zināšanu sniegšanu. Vienbalsīgs skolēnu un skolotājas Kristīnes atzinums – šis bija labs, jautrs un vērtīgs pasākums!

-= galerija =-

“SKOLAS SOMĀ” - VALODAS BAGĀTĪBAS

   2.oktobrī Dzērves pamatskolā viesojās tautas tradīciju zinātāja un stāstniece Līga Reitere. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 1.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta nodarbība “Valodas bagātības”.
   Tā kā dažādu vecumu skolēnu uztveres, attīstības un zināšanu līmenis atšķiras, skolēni tika dalīti grupās. Ar atbilstoši katrai vecuma grupai izvēlētu aktivitāšu palīdzību L.Reitere pievērsa uzmanību latviešu valodas bagātībai, atgādinot lielākiem un mazākiem klausītājiem, ka bagāta valoda ir daudzveidīga valoda. Kāda ir tava valoda, tāds esi tu pats!
   Sākumskolas skolēni tika aicināti dzīves gudrību un tās izpausmes saskatīt rokrakstā, disciplīnā, pieklājībā, savstarpējās attiecībās, apģērbā. Kā atgādināja stāstniece, ja tavas domas būs kārtībā, tava stāja stalta, darba vieta sakārtota, tad arī tavs rokraksts būs glīts un valoda veidosies skaista. Svarīgi atcerēties, ka visam ir sava kārtība, sava vieta, savs smukums. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar rakstāmrīku vēsturi un rokraksta vērtību mūsdienās. Bērni ar interesi apguva “karalisko glītrakstīšanu”, jo izkopjot rokrakstu un burtu pareizrakstību, cilvēks reizē izkopj savu raksturu un tā bagātina personību. Pēc krietni padarīta darba ar pāris veiklām roku kustībām varējām paši sev pasniegt iztēles kronīti kā prinčiem un princesēm.  Nu tas katram pašam jāmācās noturēt. Vai izdosies?
   Vecāko klašu skolēnus L.Reitere rosināja aizdomāties par dzimtās valodas bagātību – tās dialektiem, izloksnēm, tautasdziesmu zemtekstiem, koši demonstrējot arī tāmnieku izloksni. Skolēni uzzināja, ka svarīgs pareizas un skaistas runas valodas priekšnoteikums ir prasme saziņā izmantot balsi tās visdažādākajās intonācijās. Savu stāstu Līga Reitere lieliski papildināja ar sena latviešu mūzikas instrumenta - vargana skanējumu, kas mācību telpā radīja īpašu teiksmainas senatnes atmosfēru.
   Nodarbību mērķis bija gūt priekšstatu par vērtībām latviskajā dzīvesziņā un pārliecināties par to izmantošanu mūsdienu modernajā 21. gadsimta ikdienā. Līga Reitere nenoliedzami ir liela personība un latviešu tautas kultūras, sevišķi valodas, popularizētāja. Priecājamies, ka arī mūsu skolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja iepazīt stāstnieci Līgu, viņas dzīves filozofiju, attieksmi pret mūsu tautas vērtībām un mīlestību uz latviešu valodu.

-= galerija =-

“SKOLAS SOMĀ” TAUTAS MŪZIKAS INSTRUMENTI

   26.septembrī Dzērves pamatskolas 1.-3.klašu skolēnu mūzikas stunda bija īpaša, jo to vadīja viesskolotājas - Ilga Reizniece un Iveta Mielava. Mākslinieces programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija sagatavoju;sas muzikālu nodarbību “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē”.
   Nodarbības laikā, iepazīstinot skolēnus ar 24 mūzikas instrumentiem, mākslinieces lika katram bērnam saprast, ka pat notis neznot ikviens no viņiem varētu spēlēt visus šos instrumentus.  I.Reizniece uzsvēra, ka arī mūsu senči to prata, un viņiem nebija nepieciešamas mūzikas skolas, lai īpaši apgūtu kāda instrumenta spēli.
    Izspēlējot dažādus mūzikas instrumentus, I.Reizniece gan iepazinās ar auditoriju, gan, improvizējot, caur melodiju un skaņām vizualizēja dažādas dabas norišu un sadzīves ainas. Kad tēlainā domāšana iekustināta, kopā tika izspēlēta mīklu spēle, kurā pēc kārtas jāuzmin 23 latviešu tautas mūzikas instrumentu nosaukumi, jāatrod to attēls un jāievieto kopīgajā puzles aplī. Īstie mūzikas instrumenti atradās turpat klasē apkārt bērniem. Tos nodarbības laikā un pēc tās var aptaustīt un pamēģināt paspēlēt. Spēle, kura saliktā veidā var kalpot arī kā uzskates materiāls (plakāts), paliek skolas īpašumā.
   Paldies atraktīvajām un aizrautīgajām māksliniecēm par ļoti interesanto, emocijām un jaunām zināšanām piepildīto mācību stundu!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833