Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Karjeras atbalsts Dzērves pamatskolas jauniešiem

   Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
   Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Dienvidkurzemes novada pašvaldība Dzērves pamatskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-9. klašu skolēniem.
   Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022. mācību gadā:
   • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
   • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
   • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.
Pedagogs karjeras skolotājs skolā:
   • konsultē, informē un izglīto skolēnus,
   • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
   • organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
   • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām,
   • līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.


SPORTISKAS AKTIVITĀTES RADA PRIEKU UN SALIEDĒ

   Mācību gadu uzsākot, laika apstākļi mūs lutināja. Saulainais piektdienas, 3.septembra rīts, visus aicināt aicināja nesēdēt telpās, bet laiku pavadīt ārā. Tādēļ pulcējāmies skolas  sporta laukumā, lai iesaistītos kolektīvu saliedējošās sportiskās aktivitātēs.
   Sporta skolotājas sagatavotie uzdevumi pārbaudīja gan precizitāti, gan sadarbības prasmes. Tomēr aizvien vislielāko sajūsmu izraisa sacensības virves vilkšanā. Te nu spēkiem mērojās klases visdažādākās kombinācijās, tomēr vislielākais pārbaudījums virves vilkšanas sacensības bija 9.klases skolēniem, kuriem nācās pārbaudīt savus spēkus, gan spēkojoties ar pašiem mazākajiem, gan vecāko klašu skolēniem, gan arī skolotājiem, kurus pievārēt šoreiz izdevās visvieglāk...
   Priecājamies par šo dienu būt visiem kopā un ceram, ka šajā mācību gadā mums būs vēl daudz tādu iespēju!

-= galerija =-

ZINĪBU DIENA - 2021

   Klāt 1.septembris – kādam pirmais, citam piektais, piecpadsmitais vai divdesmit piektais. Kāds teiks - kārtējais... Un tomēr aizvien īpašs, satraukuma un neziņas pilns. Ar īpašu satraukumu savu pirmo skolas dienu sagaidīja 7 Dzērves skolas pirmklasnieki. Lai veiksmīgas skolas gaitas! Svētku reizē priecājāmies uzņemt arī ciemiņus – Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības jautājumos Andri Jankovski, Aizputes izglītības nodaļas vadītāju Elitu Malovku un Cīravas pārvaldes vadītāju Arti Čanderu.
   Šogad Dzērves pamatskola svinēs 187.jubileju, taču šis 1.septembris ir ļoti īpašs. Pirms 187.gadiem barons Manteifelis skolas vajadzībām atvēlēja muižas kungu māju, tagadējo internāta ēku. Laikā, kad sāka celt ēku, pie kuras šobrīd atrodamies, tas notika 1867.gadā, skolas vajadzībām tika uzceltas jaunas ēkas – viena Dzērvē – tagadējā Saieta nama ēka, otra – Cīravā – “Rožlejās”. Bet šeit – Dzērves muižā - notika celtniecības darbi.
   Dzērves pils tika celta diezgan ilgi, tā īsti ēka tika pabeigta 20 gadsimta sākumā. 1905.gada revulūcijas laikā pils tika nodedzināta, bet 1912.gadā pēc Liepājas arhitekta Maksa Paula Berči un viņa dēla Gvido projekta pili atjaunoja. Viss ko redzam pils iekšienē – kāpnes, slēģi, durvju ailes, kamīns, krāsnis – ir 100 gadus veci, tāpēc ļoti saudzējami.
   1920.gadā jaunā Latvijas valsts realizēja agrāro reformu, baronu zemes īpašumi tika sadalīta zemniekiem, bet skaistajās kungu mājās tika ierīkotas skolas. Dzērves muiža, līdzīgi kā Kalvenē, Apriķos, Vērgalē un citur, tika atvēlēta skolas vajadzībām. Un tā kopš 1921.gada jau veselu gadsimtu barona Manteifeļa pilī mācās Cīravas pagasta bērni.
   Tieši ceturtdaļgadsimtu – 25 gadus – Dzērves pamatskolu vada direktors Mairolds Blūms. 30 gadus darbam Dzērves skolā veltījušas skolotājas Inga Roģe un Kristīne Rozentāle, 20 – skolotāja Gunta Rūtenberga, bet 10 – apkopēja Inta Dunaiska. Sveicam jubilejās! Lai visiem veiksmīgs, radošiem izaicinājumiem bagāts jaunais mācību gads!

-= galerija =-

LASĪŠANAS PROJEKTS “BĒRNU UN JAUNIEŠU ŽŪRIJA”

   Jau kopš 2001. gada Dzērves pamatskolas skolēni, sadarbībā ar Cīravas pagasta bibliotēku, iesaistījušies lasītveicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, gan lasot un novērtējot piedāvātās grāmatas, gan kopā īstenojot dažādas aktivitātes projekta ietvaros.
   Šajā mācību gadā pirmo reizi pieteikties projektam un grāmatu kolekciju savā īpašumā iegūt bija iespējams projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītajām skolām. Arī Dzērves pamatskola izmantoja šo iespēju, papildinot skolas bibliotēku par 24 grāmatām.
   Aicinām ikvienu iesaistīties projektā! Par Bērnu žūrijas grāmatām vaicājiet saviem klašu audzinātājiem un latviešu valodas skolotājiem! Grāmatas pieejamas gan skolas, gan, kā līdz šim arī Cīravas pagasta bibliotēkā. 2021.gada kolekcija:
5+
Mammas dzejoļi. Ērika Bērziņa. Rīga : Liels un mazs, 2020.
Bubuļbailes. Bens Berants. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.
Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas? Agnese Vanaga. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Kapteiņa zirdziņš. Juris Zvirgzdiņš. Rīga : Liels un mazs, 2020.
Tuk-tuk! Ilo Pikovs. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Kā sagaidīt citplanētieti. Petri Tamminens. Rīga : Latvijas Mediji, 2021
9+
Emī un Rū. Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska. Rīga : Tuta Media, 2020.
Tik garš deguns. Lūkass Hartmanis. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.
Kā izglābt mazītiņo mammu. Pireta Rauda. Rīga : Liels un mazs, 2020.
Armando. Mika Kerenens. Rīga : Pētergailis, 2020.
Pija Prjaņika un bandīti. Kairi Looka. Rīga : Pētergailis, 2020.
36 un 6 kaķi. Halina Vdovičenko. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.
11+
Lampiņa. Anete Shāpa. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.
Šausmiņa. Dzintars Tilaks. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Bēguļi. Ulfs Starks. Rīga : Liels un mazs, 2020.
Pakss. Sāra Penipārkere. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Asins lietus. Māris Rungulis. Rīga : Liels un mazs, 2020.
Pirmo reizi uz Zemes. Inga Žolude. Rīga : Liels un mazs, 2020.
15+
Čells, Sofija un Parīzes jumti. Katrīna Randela. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.
Tilda un putekļu eņģelis. Andruss Kivirehks. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Lasītāja. Džeina Šteinberga. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi. Dženija Hana. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Meitene. Lote Vilma Vītiņa. Rīga : Neputns, 2020.
Brāļi. Barts Mūjārts. Rīga : Pētergailis, 2020.

Vecāku žūrija (grāmatas pieejamas Cīravas pagasta bibliotēkā)
Lojalitātes. Delfīne de Vigāna. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.
Lietas, kas krīt no debesīm. Selja Ahava. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.
Kariete uz Santjago. Kristīne Ulberga. Rīga : Dienas Grāmata, 2020.
Upe. Laura Vinogradova. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833